ZP záves pásový

ZP záves pásový

Úprava: ZinokKód  a x b x hrúb. Symbol
10123 300x30x3 ZP 300 fi 10
6328 400x30x3 ZP 400 fi 10
6330 300x35x4 ZP 300 fi 13
10693 400x35x4 ZP 400 fi 13
6333 500x35x4 ZP 500 fi 13
6338 600x35x4 ZP 600 fi 13