LK spojka krokvová

LK spojka krokvová

Úprava: ZinokKód  a x b x hrúbka Symbol
9890 170x32x2 Ľavá LK 1
9891 170x32x2 Pravá LK 2
9892 210x32x2 Ľavá LK 3
9893 210x32x2 Pravá LK 4
9894 250x32x2 Ľavá LK 5
9895 250x32x2 Pravá LK 6
9896 290x32x2 Ľavá LK 7
9897 290x32x2 Pravá LK 8